АЛАМА̀Н

АЛАМА̀Н м. Рибол. 1. Голяма рибарска лодка. Корабчето влачеше след себе си два аламана — тия дълбоки, груби лодки, от които рибарите бързо и сръчно разгъват мрежи в открито море. Н. Стефанова, РП, 58. Още по-малка изглеждаше тя [лодката] в сравнение с рибарските аламани, които, дълги и леки, я заграждаха от двете ѝ страни. П. Вежинов, ДБ, 6.

2. Рибарска мрежа за морски риболов. Особено много такива мехурчета се издигат при затягането на аламана, когато разтревожените животни усилено си сигнализират. С. Влахов, ЖЗМ (превод), 29. Ловците на делфини си служат с аламан.

— От тур. alamana. — Друга форма: аламѐн.

Списък на думите по буква