АЛА̀НИ

АЛА̀НИ, мн., ед. (рядко) ала̀н, м. Истор. Племе от сарматски произход, живяло през I в. на север от Каспийско море, после в южноруските степи, като част от него стигнала до Пиренейския полуостров и Северна Африка. Атил владеяше тогази,.., сичко над Черноморското пространство от Волга и Каспия даже до Рина река върху уни, алани.., германи и други северни народи. Г. Кръстевич, ИБ, 263.

Списък на думите по буква