АЛА̀РМЕН

АЛА̀РМЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е свързан с аларма. В този момент светлината заля палубата. Някой хитрец се бе сетил да включи алармената система. Е. Кузманов, ЧДБ, 107. Алармен сигнал. Алармен звънец. Алармени слухове.

Списък на думите по буква