АЛАРМЍСТ

АЛАРМЍСТ м. 1. Спец. Нарочно лице, което дава сигнал за тревога; сигналист.

2. Рядко. Алармаджия.

— От фр. alarmiste.

Списък на думите по буква