АЛАША̀

АЛАША̀ м. Диал. Впрегатен стар кон, който се използва при вадене на вода от

кладенец. А като остаря,.., направиха го [коня] алаша, туриха го да вади вода. Й. Йовков, АМГ, 114.

— Татар.

Списък на думите по буква