АЛАЩЍСУВАНЕ

АЛАЩЍСУВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Отгл. същ. от алащисувам и от алащисувам се; алащисване, навикване1, свикване, привикване.

Списък на думите по буква