АЛБИГО̀ЕЦ

АЛБИГО̀ЕЦ, мн. ‑о̀йци, м. Истор. Привърженик на албигойството. В черковнославянската литература и по-специално в апокрифната диалогът играе също като във византийската голяма роля.. С простотата на своите форми тия апокрифи в диалогична форма бяха много достъпни за широките народни маси, затова не е чудно, че богомилите (и по техен пример албигойците) много охотно и ловко ги използуваха. Ив. Шишманов, Избр. съч. I, 175.

— От фр. собств.

Списък на думите по буква