АЛБИГО̀ЙСТВО

АЛБИГО̀ЙСТВО, мн. няма, ср. Истор. Фракция от сектата на катарите, разпространенив Южна Франция през XII и XIII в., тясно свързано с богомилството и павликянството.

Списък на думите по буква