АЛБИНО̀С

АЛБИНО̀С м. Човек, животно или растение, което има албинизъм, което е лише‑

но напълно или частично от пигментация. Преди да стихне настървеното джафкане на Белко, на вратата се изпречи Ибрям, циганин-бургуджия, албинос. Д. Вълев, З, 51. Макар и много рядко, но има бели сърни (албиноси) с червени очи. П. Петков, СП, 44-45.

— От португ. albinos.

Списък на думите по буква