АЛБУМИНА̀Т

АЛБУМИНА̀Т м. Хим. Съединение на албумин с основа. Излъчването на оловото от организма става много бавно, защото то образува с клетъчните албумини неразтворими оловни албуминати. М. Василев и др., ВБ, 601-602.

— От лат. albumen 'белтък' през нем. Albuminat.

Списък на думите по буква