АЛБУ̀МЧЕ

АЛБУ̀МЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от албум (в 1 и 2 знач.). Прочете няколко страници, омръзна ѝ и запрелиства малкото албумче, в което беше подредила личните си и семейни снимки. Ст. Марков, ДБ, 173. Ето аз щастливо разгръщах албумчето си с унищожени пощенски марки, спокойно облегнат на нашия стобор. Д. Немиров, КБМ, кн. 1, 77.

Списък на думите по буква