А̀ЛВАНЕ

А̀ЛВАНЕ ср. Отгл. същ. от алвам се.

Списък на думите по буква