АЛВЕО̀ЛИ

АЛВЕО̀ЛИ мн., ед. (рядко) алвео̀ла, ж. Анат. 1. Малки разширени мехурчета, с които завършват дихателните тръбици (бронхиолите) в белия дроб. Белодробни алвеоли.

2. Вдлъбнатини в челюстната кост, в които са вместени корените на зъбите. Зъбни алвеоли.

— От лат. alveolus ’коритце’.

Списък на думите по буква