АЛГИЯ

-АЛГИЯ. Втора съставна част на сложни думи от медицинската терминология със значение: болка, напр. миалгия, невралгия и др.

— Гр. -αλγα от гр. Aλγος ’болка’.

Списък на думите по буква