АЛГО̀Л

АЛГО̀Л м. В изчислителната техника — вид програмен език за описание на изчислителни алгоритми.

— Англ. algol, съкр. от algorithmic language.

Списък на думите по буква