АЛГО̀НКСКИ

АЛГО̀НКСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Обикн. в съчет.: Алгонкска ера. Геол. Протерозойска ера. За по-голяма прегледност живота на земята разпределяме на ери. Различаваме Архайска, Алгонкска, Палеозойска, Мезозойска и Неозойска ери. Геол. IX кл, 139.

— От собств.

Списък на думите по буква