АЛГОРИТМЍЧЕН

АЛГОРИТМЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни. Прил. от алгоритъм.

Алгоритмичен език. Мат. Определена система от символи и термини, свързани в синтактична структура, за описване по определени правила процесите за обработка на данни и създаване на алгоритъма за решаване на задача, описан във формализиран вид.

Списък на думите по буква