АЛДО̀ЗИ

АЛДО̀ЗИ само мн. Хим. Органични съединения, принадлежащи към захарите, които съдържат алдехидна група; монозахариди.

Списък на думите по буква