А̀ЛЕ

А̀ЛЕ частица. Диал. За посочване на нещо или за наблягане на това, което се посочва; ето. Стрина Крема стана, отвори Захаринината стая и се наведе навътре: — Хайде и ти... Недей така! Дойди... Или като децата... Хайде, але какво вика: "Пошегувах се" кай. Ил. Волен, ДД, 86. Але го Петко. Ст. Младенов, БТР, 68. Але го къде бил.

Списък на думите по буква