А̀ЛЕВ

А̀ЛЕВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. Ален. Алевото е цвеке заспало — никой не може да го събуди, / слънцето го, море, събуди. Нар. пес., СбНУ XLIV, 347.

Списък на думите по буква