АЛЕГОРЍЧЕН

АЛЕГОРЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Който съдържа алегория; алегорически, иносказателен. "Дивата гора" е произведение, непосредствено свързано с живота на народа, независимо от своята алегорична форма.. Като чете за изпитанията на мирните горски животни,.., несъзнателно читателят свързва това богато съдържание с живота и борбите на човека, на народа. Ем. Коралов, ЛФ, 1956, бр. 4, 2. — Това е алегорично. Под лъва се разбира поробена България. Ив. Вазов, Съч. XVIII, 38. Алегоричен смисъл. Алегоричен образ.

Списък на думите по буква