АЛЕГРЀТО

АЛЕГРЀТО нареч. Муз. 1. За темпо — не така бързо като алегро, по-бавно от алегро; живо, грациозно, бързичко.

2. Като същ., мн. няма, ср. Музикална пиеса или част от нея, която се изпълнява с такова темпо.

— От ит. allegretto ’доста живо’.

Списък на думите по буква