АЛЕГРОФО̀РМА

АЛЕГРОФО̀РМА ж. Езикозн. Форма с фонетични изменения, дължащи се на бързо говорене (напр. к’во вм. какво).

Списък на думите по буква