АЛЀЕН

АЛЀЕН, ‑ѐйна, ‑ѐйно, мн. ‑ѐйни, прил. Спец. Който се отнася до алея. Алейни дръвчета. Алейно засаждане.

Списък на думите по буква