АЛЀЙ

АЛЀЙ м. Остар. Алея. Зданието е разположено надлъж от С.—И. [североизток] към Ю.—И. [югоизток] паралелно с главния алей у Пратера. Лет., 1874, 228. Като преминувах у тоя алей Лорет, дето едно време толкоз ми беше драго да се разхождам,.., усетих най-сладките както и най-мъчителните впечатления. Др. Цанков, ТМ (превод), 226. Те бяха притурили там една голяма градина и една красна градинка за разходка, която щеше да бъде съвършена, ако да бяха били могли да оборят една хижица, която ся намираше посред средата на единия алей за разходка. Кр. Пишурка, МК (побълг.), 352.

Списък на думите по буква