АЛЀЙКА

АЛЀЙКА ж. Умал. от алея; малка алея. Кръглата леха в средата на градината, заобиколена с правилни и насипани с жълт пясък алейки, беше грижливо изпъстрена с нацъфтели цветя. Ив. Карановски, Разк. I, 130.

Списък на думите по буква