АЛЕКСАНДРЍЙСКИ

АЛЕКСАНДРЍЙСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от Александрия (град в Египет). — През втория век на н.е. — .. — е живял александрийският учен, астроном, географ, математик и музикант Птоломей. Г. Томалевски, АН, 216.

Александрийски стих. Литер. Шестостъпен ямб с цезура след третата стъпка и със съседни мъжки и женски рими.

Списък на думите по буква