А̀ЛЕН

А̀ЛЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който има цвета на кръвта; яркочервен, кървавочервен, пурпурен. Из полуоткрити уста бе потекла струйка алена кръв и обагрила бялата ѝ гушка. Елин Пелин, Съч. I, 163. Хубостта на Цветана нямаше изказ .. Бяла, румяна, черни очи, вити вежди, алени устни, тънка снага, дълги коси, да гледаш, да се ненагледаш. К. Величков, ПССъч. I, 155. Но ето, на изток светна. Алена ивица загоря над черната линия на полето. Й. Йовков, ВАХ, 193. Ханското му алено джубе, обшито със сърма, закриваше съвсем коленете му. Ив. Вазов, Съч. XIV, 97. Из житата блещят алени макове и синя метличина. Й. Йовков, Ж, 1945, 137. Излягла е бяла Рада / на поляна на голяма, / забила е ален байрак! Нар. пес., СбГЯ, 22. Алена роза. // За лице — розов, румен. Лицето му е алено, по челото му чучурка едър пот. Л. Каравелов, Съч. VII, 42. Наточиха лютовица, / върла, преварена, / Руска чашите подава, / алена, челвена. Ив. Вазов, Съч. IV, 89.

2. Като същ. алено ср. а) Яркочервен цвят, багра. Къде е мечтаният край на щастието, .. Страната на тия чудни бели рози, които погледът и усмивката на твоята близка могат да багрят в синьо, червено, алено — във всички цветове на възвишените чувства? Елин Пелин, Съч.V, 38. б) Нещо, обикн. облекло, с яркочервен, ален цвят. — Колкото за салтанат, нали знаеш, циганинът си дава душата. .. Дай му червено, алено, нещо сирмалия, макар вехто, като се облече, .. , че не се излязва напреде му. Ц. Гинчев, ГК, 218. Тя беше облечена в алено.

Ходя на (по) ален фес. Диал. 1. Имам лошо поведение, морал. 2. Не искам да зная какво говорят хората за мене.

— От тур. al.

Списък на думите по буква