АЛЕНЀЕНЕ

АЛЕНЀЕНЕ ср. Отгл. същ. от аленея и от аленея се.

Списък на думите по буква