АЛЕРГОЛО̀ГИЯ

АЛЕРГОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Дял от имунологията, който се занимава с алергичните заболявания и реакции. На последния европейски конгрес по алергология .. бе проведена разгорещена дискусия върху прилагането на кортикостероидите за лекуване на алергични заболявания. З, 1969, кн. 1, 6.

Списък на думите по буква