АЛЍ

АЛЍ и (съкр.) АЛ съюз. Диал. Или. Ти побърза да побегнеш, / зашчо, Маро, зашчо, мила? / Не ти беше зър убаво? / Али нешчо се налюти? Нар. пес., СбНУ XI, 18.

Списък на думите по буква