АЛИА̀НС

АЛИА̀НС м. 1. Книж. Съюз, обединение, основаващо се на договорни задължения. "Подкрепа" става инициатор за създаването на нова демократична политическа формация.. Структурата.. щяла да е блок, съюз, алианс или нещо подобно. Нов., 1999, бр. 265, 3. НАТО ще извади от употреба боеприпасите с обеднен уран, ако те се окажат вредни за здравето, каза вчера зам.-генералният секретар на алианса. Дем., 2001, бр. 9, 1. Международен кооперативен алианс.

2. Основна школа за изучаване на чужди езици у нас.. Дойдоха внуците. Може да се каже, че всичките аз и алиансът ги отгледахме. К. Грозев, ЕГ, 8.

— Фр. alliance.

Списък на думите по буква