АЛИГА̀ТОР

АЛИГА̀ТОР м. Вид крокодил с широка и къса муцуна, който живее по реките и блатата на Северна Америка, а също в Китай. Alligator. Когато обрали плодовете на какаото и на ванилията, хората ги натоварили в лодката си и поели надолу по реката сред огромните листа на водните лилии. . А край лодката водата гъмжала от безброй алигатори с озъбени челюсти. П. Бобев, ЗП, 121. Мисисипски алигатор. Китайски алигатор.

— От исп. el lagarto ’гущер’ през англ. alligator.

Списък на думите по буква