АЛИГОТЀ

АЛИГОТЀ ср. 1. Френски сорт бяло грозде със светлозелени едри, сочни зърна. — Нашенските сортове бяха издържливи! Тия са кекави! Каберне...кардинал, алиготе. К. Колев, ТЕ, 74. Великотърновско и Сухиндол .. се славят с добра гъмза, каберне и мерло от червените и алиготе .. от белите сортове. 168 часа, 1999, бр. 70, 11.

2. Бяло вино от такова грозде. Пиха алиготе с киевския котлет, след това .. всички изведнъж го обърнаха на коняк. П. Вежинов, НБК, 142.

— Фр. aligote.

Списък на думите по буква