АЛИДА̀ДА

АЛИДА̀ДА ж. Геодез. Подвижно рамо на ъгломерен инструмент.

— От араб. през фр. alidade.

Списък на думите по буква