АЛИЛОДИДАКТЍК

АЛИЛОДИДАКТЍК, мн. ‑ци, м. Книж. Учител, който обучава по взаимоучителния метод, прилаган у нас по време на Възраждането; алилодидакт, алилодидаскал, взаимоучител. Прочут като алилодидактик бил и Николай Никитополус от Димичани. Ив. Шишманов, СбНУ XI, 634.

Списък на думите по буква