АЛИЛОДИДА̀СКАЛ

АЛИЛОДИДА̀СКАЛ м. Книж. Учител алилодидактик.

— От гр. Bλληλοδιδακτικός.

Списък на думите по буква