АЛИМЕНТА̀ЦИЯ

АЛИМЕНТА̀ЦИЯ ж. Юрид. 1. Издръжка на нетрудоспособни лица от семейството.

2. Задължение по закон на едно лице да осигурява издръжката на друго.

— От лат. alimentatio.

Списък на думите по буква