АЛИНЕА̀ТОР

АЛИНЕА̀ТОР м. Техн. Геодезически уред за изравняване.

— Лат. alineator.

Списък на думите по буква