АЛИНЀЙКА

АЛИНЀЙКА ж. Умал. от алинея. — Ще ви напиша заповедта! За уволнение! Там членчето, алинейката, всичко, както си му е редът! И "Чао, бамбина!". Ч. Шинов, БС, 60.

Списък на думите по буква