АЛИТЕРАЦИО̀НЕН

АЛИТЕРАЦИО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Литер. Който се отнася до алитерация. Ние не можем да не видим и в символичните стихотворения на Яворов ритмичното и алитерационно богатство, образната нюансировка, гъвкавото и разнообразно стихотворно майсторство. А. Тодоров, ЛФ, 1958, бр.11, 2.

Списък на думите по буква