АЛИФА̀ТЕН

АЛИФА̀ТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Обикн. в съчет.: Алифатни съединения. Хим. Ациклени съединения.

— От гр.

Списък на думите по буква