АЛКАЛИЗА̀ЦИЯ

АЛКАЛИЗА̀ЦИЯ ж. Хим. Промяна на реакцията на една химическа среда от кисела или неутрална в алкална под действието на алкалии; алкализиране.

— От лат. alcalisatio.

Списък на думите по буква