АЛКА̀ЛИИ

АЛКА̀ЛИИ мн., ед. (рядко) алка̀л, м. Хим. Съединения на алкалните метали, които дават основна реакция.

— От араб. през лат. alcali.

Списък на думите по буква