АЛКАЛОЗЀМЕН

АЛКАЛОЗЀМЕН, ‑мна, ‑мно, мн. ‑мни, прил. Хим. Обикн. в съчет.: Алкалоземни метали. Химическите елементи калций, стронций, барий и радий, чиито окиси във воден разтвор имат алкално действие.

Списък на думите по буква