АЛКА̀НИ

АЛКА̀НИ мн., ед. (рядко) алкан м. Хим. Алифатни съединения, въглеродните атоми в които са свързани в прави или разклонени вериги само с прости връзки; парафини.

— От араб.

Списък на думите по буква