АЛКЍЛ

АЛКЍЛ м. Хим. Едновалентен радикал, съдържащ един въглероден и три водородни атома; алкилов радикал.

— От араб.

Списък на думите по буква