АЛКО̀ВЕН

АЛКО̀ВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни. Книж. Прил. от алков.

Списък на думите по буква