АЛКОРА̀Н

АЛКОРА̀Н м. Остар. 1. Мохамедов закон; коран. Пророкът им заповядал: "С захождането на слънцето ще турите мечовете в ножниците. . ; и юначните последователи на алкоранът точно изпълняват волята Мохамедова. Ст. Ботьов, К (превод), 180. Стара Арнаутка била позната на всичките.. При нея са вкусните гозби, при нея са силните питиета, запретени от алкоранът на верните Мохамедови синове. Ст. Ботьов, К (превод), 30-31.

2. Книгата, в която е написан Мохамедовият закон; коран.

— От араб.

Списък на думите по буква