АЛКОХО̀ЛЕН

АЛКОХО̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Който съдържа алкохол, спирт или е от алкохол. Старите гърци познават една оризена каша, от която са правили алкохолно питие, наречено арак. Пр, 1953, кн.1, 82. Алкохолен разтвор. Алкохолни инжекции. Алкохолни па̀ри.

2. Който е свързан с алкохол. Алкохолната ферментация на гроздовия сок, превръщането на виното в оцет и други процеси се дължат на дейността на микроорганизмите. ВН, 1960, бр.2624, 4.

— Друга (остар.) форма: а л к о о̀ л е н.

Списък на думите по буква